Dò tìm công trình hạ tầng ngầm ở KCN Mỹ Phước 1

Với mục đích xây dựng lại sơ đồ hiện trạng ở một số vị trí, ban quản lý KCN Mỹ Phước 1 đã tìm đến và quyết định sử dụng dịch vụ dò tìm công trình hạ tầng ngầm do công ty Thiên Ấn cung cấp.

Các công việc mà đội ngũ kỹ sư của Thiên Ấn đã thực hiện bao gồm:

  • Dò tìm công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm
  • Xác định các tuyến ống ngầm
  • Xác định các tuyến ống thất lạc
  • Xây dựng sơ đồ hiện trạng

Một số hình ảnh nhân viên của Thiên Ấn thực hiện hạng mục dò tìm công trình hạ tầng ngầm ở KCN Mỹ Phước 1:

dò tìm công trình ngầm
dò tìm công trình ngầm