Dò tìm rò rỉ đường ống nước tại công ty Samsung và Intel

Dịch vụ

Một số hình ảnh dò tìm rò rỉ đường ống nước thực tế do kỹ thuật Thiên Ấn thực hiện:  

Dò tìm rò rỉ nước tại công ty Samsung Thái Nguyên
dò tìm rò rỉ tại công ty samsung
Kỹ thuật Thiên Ấn thực hiện dò tìm rò rỉ nước tại công ty Samsung Thái Nguyên