NGUYÊN TẮC CHUNG VỀ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

Nguyên tắc chung về phòng cháy chữa cháy

Trách nhiệm của chủ hộ gia đình

 

LTS – Luật Phòng cháy và chữa cháy được ban hành để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước và đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động này. Luật được thông qua vào ngày 29-6-2001, được Chủ tịch nước ký lệnh công bố vào ngày 12-7-2001, và chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 4-10-2001. Luật Phòng cháy và chữa cháy (PCCC) có 9 chương, 65 điều, trong đó quy định các vấn đề về phòng cháy, chữa cháy, xây dựng lực lượng PCCC, trang bị phương tiện PCCC, chính sách cho hoạt động PCCC…

Nhân Tháng an toàn về bảo trì hệ thống PCCC, xin giới thiệu sau đây một số nội dung chủ yếu về quyền và nghĩa vụ về phòng cháy chữa cháy của nhân dân và cơ quan chủ quản.

 

Hỏi: Nguyên tắc trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy được quy định như thế nào?

Trả lời: Nguyên tắc cơ bản trong hoạt động phòng cháy và chữa cháy là:

1. Huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tham gia hoạt động phòng cháy và chữa cháy.

2. Trong hoạt động phòng cháy chữa cháy lấy phòng ngừa là chính; phải tích cực và chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất các vụ cháy xảy ra và thiệt hại do cháy gây ra.

3. Phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, phương án và các điều kiện khác để khi có cháy xảy ra thì chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.

4. Mọi hoạt động phòng cháy và chữa cháy trước hết phải được thực hiện và giải quyết bằng lực lượng và phương tiện tại chỗ.

Hỏi: Trách nhiệm phòng cháy và chữa cháy của chủ hộ gia đình được quy định như thế nào?

Trả lời: Chủ hộ gia đình có trách nhiệm bảo trì hệ thống pccc:

1. Thực hiện các quy định, nội quy, điều kiện an toàn, biện pháp, giải pháp về phòng cháy và chữa cháy và yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy theo quy định của pháp luật;

2. Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy; đôn đốc nhắc nhở các thành viên trong gia đình thực hiện quy định, nội quy, các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy; khắc phục kịp thời các thiếu sót, vi phạm quy định an toàn về bảo đảm an toàn phòng cháy và chữa cháy;

3. Mua sắm phương tiện phòng cháy và chữa cháy; chuẩn bị các điều kiện phục vụ chữa cháy; phát hiện cháy, báo cháy, chữa cháy và tham gia khắc phục hậu quả vụ cháy;

4. Phối hợp với các hộ gia đình, cơ quan, tổ chức xung quanh trong việc bảo đảm an toàn về phòng cháy và chữa cháy; không gây nguy hiểm cháy, nổ đối với các hộ gia đình và cơ quan, tổ chức lân cận;

5. Tham gia các hoạt động phòng cháy và chữa cháy, bảo trì hệ thống pccc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

 

Dịch vụ dò tìm khắc phục sự cố hệ thống pccc

CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN ẤN

Địa chỉ: 1385 Phan Văn Trị-Phường 10-Quận Gò Vấp-TP HCM

Website:  https://thienanservice.com   Email: info@thienanservice.com.vn

Tel: 08.389 444 86             Hotline & 24/7:  0932.76.36.86 – 0982.30.29.52

Fax: 08 6291 4745