Quy định bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC)

Nhiều doanh nghiệp được trang bị hệ thống phòng cháy chữa cháy, báo cháy tự động nhưng không nắm rõ thời gian kiểm tra, bảo dưỡng bảo trì hệ thống PCCC được quy định như thế nào?

Căn cứ quy định tại điều 6.2.2, TCVN 3890:2009, việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống báo cháy được quy định như sau:

+ Hệ thống báo cháy phải được kiểm tra, bảo dưỡng mỗi năm ít nhất hai lần. Khi kiểm tra phải thử toàn bộ chức năng của hệ thống và thử khả năng hoạt động của tất cả các thiết bị của hệ thống.

+ Việc bảo dưỡng hệ thống báo cháy được thực hiện tùy theo điều kiện môi trường nơi lắp đặt và theo quy định của nhà sản xuất, nhưng ít nhất 2 năm một lần phải bảo dưỡng lại toàn bộ hệ thống.

– Căn cứ quy định tại điều 7.2.2, TCVN 3890:2009, việc kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống chữa cháy tự động được quy định như sau: trừ khi có hướng dẫn khác của nhà sản xuất, hệ thống chữa cháy tự động phải được kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ ít nhất một năm một lần.

Quy định bảo trì hệ thống phòng cháy chữa cháy

Quý khách có nhu cầu cần tư vấn thêm về các vấn đề về PCCC, vui lòng liên hệ Hotline:

Hotline:0908 338 286